Dagmaria
Saint Mother-of-God,
pray save us!
Our Lady of Jerusalem
Grevinde Zinaida Mengden

På det gamle gravmonument for Zinaida Mengden - kejserinde Maria Fedorovnas hofdame - kan med stort vanskelighed læse frøken Mengdens fødeår og dødsår: Grevinde Zinaida Georgievna Mengden 22.10.1878 - 15.9.1950 Tre datoer er sammenfaldende: 15.9.1934 døde kejserindens trofaste kosak Kirill Poljakov. 15.9.1950 døde kejserindens trofaste, hengivne hofdame Zinaida Mengden, som aldrig selv stiftede familie, men tilegnede sit liv at tjene Maria Fedorovna. 15.9.2006 åbner for første gang en udstilling på Assistens Kirkegård, der er tilegnet de russiske emmigranter, kejserinde Maria Fedorovnas såkaldte lille hof, som disse personer tilhørte.

Måske er sammenfaldet i disse datoer for os moderne mennesker, der lever i den vestlige verden, ikke særligt bemærkelsesværdige, men ifølge kirkekanonen i den ortodokse kirke, som de var og er en del af, har dødsdatoen en særlig betydning. På denne dag ihukommes de døde i kirkens bønner, og de efterladte mindes deres afdødes liv på jorden. Også vi vil huske dem og genoptage mindet om nogle sider fra deres liv.   Zinaida Mengden blev født som den yngste af fem brødre og søstre i Sankt Petersborg, hvor hendes far var general-major i tsar Aleksander den Andens følge. Søsteren Evgenija var 19 år ældre end Zinaida, og efter Evgenija kom tre brødre: Georgij, Nikolaj og den yngste Dmitrij, som var fem år ældre end Zinaida. Familien havde et særligt nært forhold til kejserhuset, hvilket understreges af, at tsar Aleksander den Anden og Maria Fedorovna, der på det tidspunkt endnu var kronprinsesse, var Gudfader og Gudmoder ved Zianaidas dåben. I 1904 modtog Zinaida titlen "Dame d'honneur de la Ville" (æresdame i byen), en titel, som hendes ældre søster, der var i tjeneste hos Maria Fedorovna, allerede havde.


Zinaida Mengden in Copenhagen 1913
At være "æresdame i byen" betød, at hun ved nogle lejligheder skulle stå til rådighed for såvel Nikolaj den Anden og hustru og enkekejserinde Maria Fedorovna. Under vigtige ceremonier og højtider, hvor kejserinden skulle have ledsagere, var det netop æresdamerne, der skulle følge Hendes Højhed.

Zinaidas første tjeneste ved kejserindens hof fandt sted under den lille tsarevitj Aleksejs døb. Nikolaj den  Andens eneste søn blev døbt i Peterhof. Ud af æresdamerne valgte kejserinden en hofdame. I 1912 fik Zinaida Mengden den ære at blive hofdame.

En hel række af triste og tunge begivenheder overgik på dette tidspunkt Rusland, og de gik heller ikke Zinaida Mengdens familie forbi. I 1904 begyndte krigen mod Japan. Nyhederne fra fronten var yderst alvorlige. Mange officerer og soldater blev dræbt, og mange russiske soldater faldt under flødens tilintetgørelse i Tsusimsk-slaget. Også de indenrigspolitiske konflikter i januar-februar 1905 medførte en dyster stemning, der for altid satte en stopper for enhver tanke for adspredelser og et roligt liv. Pårørendes død i familien Mengden forstærkede denne tilstand. I 1910 døde Zinaidas mor. Hendes far var død nogle år forinden. Netop i denne periode, 19. januar 1912, fik Zinaida en invitation til at mødes med Enkekejserinde Maria Fedorovna. Kejserinden modtog hende med stor kærlighed, og de talte længe om Zinaidas familie.

"Ønsker De at blive hos mig?", spurgte kejserinden. "Det ønsker jeg højt, Deres Højhed, men jeg er bange for ikke at kunne magte det". "Det er jeg sikker på, at De kan," svarede kejserinden og bad hende om - for at få en god begyndelse på tjenesten - at følge med i kirke den kommende søndag.

Zinaida Mengden gik fuldstændig himmelfalden ud fra Maria Fedorovnas kammer. Hun huskede de ord, der var blevet sagt til hende af en ældre hofdame. Hun sagde: "Jeg lykønsker Dem. De bør forstå, at FREMOVER HAR DE IKKE LÆNGERE DERES EGET LIV." Men det forskrækkede ikke Zinaida.
Da Zinaida var en helt ung pige, holdt hun af at tilbringe tiden med forskellige adspredelser og fornøjelser, men efter mange prøvelser og ulykker modnedes hun og blev parat til at tage sværere opgaver på sig. Opgaver, som lagde et stort ansvar på hendes skuldre gennem hele livet, men som samtidig gav hende mange glædesfyldte og spændende indtryk. At hendes tjeneste hos kejserinden ville føre til så tunge begivenheder og føre til konstant foranderlige forhold og i sidste instans til liv og død i Danmark, var der naturligvis ingen, der kunne forudse.

Dag efter dag, år efter år, fulgte Zinaida sin kejserinde, og hun blev gang på gang slået over kejserindens forstand, visdom, gavmildhed og styrke. De gennemlevede sammen 1917, tsar Nikolaj den Andens abdikation, kejserindens børn og børnebørns død, de mange afsavn og forhånelser under indespærringen på Krim, rejsen til Maria Fedorovnas fædreland, den nye hverdag i Danmark, de alvorlige nyheder, som kom fra det plagede Rusland. Zinaida Mengden, som var rejst til Danmark uden en kopek på lommen, sendte hjælp til sin storesøster Evgenija, som levede i stor nød i Sankt Petersborg. Det ville have været helt umuligt, hvis ikke kejserinden med sin sædvanlige betænksomhed havde åbnet en lille forretning for Zinaida med kjoler fra Paris, parfume, kosmetik og sæber.

Den tidligere kommandant på "Polarstjernen", kontra-admiral fyrst Nikolaj Vjazemskij, boede i Bergensgade i København hos to damer. Disse damer var så velvilligt indstillede overfor Zinaida Mengden, at de tilegnede hende et rum, hvor der to gange om ugen blev organiseret salg, efter at der var opnået tilladelse til det fra de danske myndigheder. Varerne blev leveret af fyrst Felix Jusupov og hans kone Irina (Maria Fedorovnas barnebarn). De ejede et stort atalier i Paris, "Irfe".

Kejserinden var meget interesseret i små virksomheder og spurgte hver dag om, hvordan det gik i forretningen. Efter kejserinde Maria Fedorovnas død i 1928 levede Zinaida
Zinaida Mengden
Mengden et tilbagetrukket liv, hvor hun fortsatte driften af sin lille forretning. I slutningen af 1930'erne blev hendes erindringer nedskrevet og senere udgivet som en lille bog. Heri kan man læse om denne russiske kvinde, hvis liv for evigt var forenet med kejserinde Maria Fedorovna.
Velkommen til webstedet for "Dagmaria" kultur forening opkaldt efter
Hendes Kejserlige Majestæt Kejserinde af Rusland Maria Feodorovna
Dalslandsgade 12, 6 th, Copenhagen, Denmark dagmaria@dagmaria.dk